Azië

Pas in 2017 heb ik het continent Azië voor het eerst bezocht. Tijdens een prachtige reis van 3 weken heb ik Thailand goed verkend.

Inmiddels kan ik daar ook Java en Bali aan toevoegen!